Raportări și anunțuri publice de mediu

Informarea Publicului privind Protecția Mediului (Legea 137-1995)
Programe de prevenire a generării deșeurilor (conform Legii nr. 211-2011)
SEVESO (Legea 59-2016)

SC Holcim (România) SA - Fabrica de ciment Aleșd și depozitul său de explozibili se află sub incidența prevederilor Legii 59/2016 (SEVESO), care sunt cunoscute și aplicate corespunzător.