Decarbonizare construcții

 

Holcim propune decarbonizarea sectorului construcțiilor aplicând principiile economiei circulare de-a lungul întregului ciclu de viață, pe patru piloni, de la operațiuni, la formulări inovatoare a produselor și până la faza de construcție și utilizare a clădirilor. 

Image
all_decarb_1_1.webp

 

Modelul de decarbonizare este susținut de fapte și rezultate generate în timp, atât la nivel local, cât și global:

 • Decarbonizăm operațiunile Holcim - investim în tehnologii care să permită utilizarea de combustibili alternativi, materii prime alternative și energie verde;
 • Livrăm produse și soluții cu performanță ridicată și emisii reduse de CO2;
 • Dezvoltăm soluții pentru clădirile din viitor - contribuim la construirea unor orașe mai verzi și la utilizarea în mod sustenabil a clădirilor
 • Încurajăm utilizarea resurselor provenite din deșeuri din construcții și demolări.
Image
decarbonizare-2.png

Suntem conștienți de rolul și responsabilitatea noastră în privința transformării operațiunilor noastre în operațiuni mai verzi, proces prin care ne propunem în Holcim România o țintă de reducere cu 50% a amprentei de CO2 în producția de ciment până în 2030, comparativ cu anul începerii activității în România.

  „Este un moment important din viața companiei noastre în procesul de realizare a obiectivelor Net Zero și în eforturile de a deveni lider în soluții inovatoare și sustenabile de construcție. Lumea este în continuă schimbare, iar nevoia de soluții sustenabile este esențială pentru a construi mai bine pentru generațiile următoare. Ne angajăm ca până în 2030 să reducem cu 50% amprenta netă de carbon în producția de material cimentos față de anul începerii activității în România. De la începerea activității Holcim în România și până în prezent am realizat investiții esențiale pentru modernizarea, tehnologizarea și decarbonizarea operațiunilor, care se ridică la peste 900 de milioane de euro, pentru a susține misiunea noastră ambițioasă.” - Bogdan Dobre, CEO Holcim România și Market Head Moldova."

  Bogdan Dobre| CEO Holcim România și Market Head Moldova

  REZULTATE CONCRETE


  În cei peste 25 de ani de activitate în România, Holcim:

  •  a redus cu peste 25% emisiile nete de CO2 per tona de produs cimentos (față de anul 1990);
  • a crescut 25% eficiența energetică.

  *față de stadiul inițial din momentul preluării de către Grupul Holcim a afacerii în România.

  EFORTURILE HOLCIM

  Astfel, eforturile Holcim pentru îndeplinirea obiectivului de a avea operațiuni durabile, ca prim pilon strategic al modelului de decarbonizare, sunt direcționate spre:

  1. Reducerea emisiilor din procesul de producție

   

  • Holcim România se aliniază la strategia de circularitate a Grupului în ceea ce privește utilizarea de materii prime alternative. Cu expertiza noastră în formulare inovatoare de produse, înlocuim la nivel global materiile prime naturale, cum ar fi calcarul, cu peste 20 de materii alternative cu emisii scăzute de carbon, cum ar fi deșeuri din construcții și demolări. De asemenea, tot la nivel global, intensificăm ulilizarea de materii prime alternative, care poate decarboniza cimentul cu până la 50% față de cimentul Portland obișnuit.

   

  2. Reducerea emisiilor din combustibili și energie electrică

   

  • Alimentăm fabricile noastre din întreaga lume cu combustibili alternativi, folosind materiale la finalul ciclului lor de viață, de la biomasă, la deșeuri municipale. În România, ne propunem ca până în 2030 să depășim media europeană a fabricilor Holcim din Uniunea Europeană de 60% rata de substituire a energiei termice industriale produse din combustibili clasici fosili cu energie alternativă recuperată din deșeuri (anvelope uzate, deșeuri municipale și industriale etc.)
  • De asemenea, folosim energie regenerabilă în toate locațiile noastre, iar pentru îmbunătățirea eficienței energetice investim în instalații de recuperare a energiei termice reziduale și în înlocuirea echipamentelor consumatoare de energie cu echipamente moderne. Ne propunem realizarea de achiziții dedicate de energie din surse regenerabile, având planificate investiții pentru creșterea constantă a gradului de utilizare a acesteia în punctele noastre de lucru.