Contribuim la dezvoltarea unei economii circulare

Conform traiectoriei actuale, umanitatea va consuma resursele a mai mult de două planete până în anul 2040. Pentru a putea pastra resursele planetei și pentru generațiile viitoare trebuie să ne depărtăm de modelul economiei liniare Extragere – Fabricare – Aruncare și să contribuim ori de câte ori este posibil la transformarea economiei într-una circulară, dezvoltată conform modelului Reducere – Reutilizare - Reciclare.

Image
economie-circulara-infografic_1.jpg


Considerăm că circularitatea este oportunitatea zilelor noastre, iar construirea în mod circular este viitorul.

Modelul economiei circulare este aplicabil pentru toți și de către toți, contribuie la Protejarea Climei și este benefic pentru Natură.

Aplicarea lui este fundamentală pentru a ne atinge angajamentele de neutralitate climatică și pozitivitate a impactului de mediu și contribuie la îmbunătățirea vieții tuturor.

Viziunea Grupului din care facem parte este de a construi mai mult „Nou” din „Vechi”, cu conținut de material reciclat în fiecare nouă construcție.

Aplicăm economia circulară în tot ce ceea facem - în cadrul activităților și produselor noastre - și până în mediul construit.

 

Prioritățile de acțiune:
 

  1. Aprovizionăm și utilizăm responsabil materii prime locale (certificare BES 6001), deviem deșeurile de la eliminarea prin depozitare și le reintroducem în circuitul economic, prin reciclarea conținutul lor mineral și recuperarea conținutul lor energetic în cadrul proceselor de producție;
  2. Reducem dependența de combustibilii fosili prin:
  3. Contribuim la crearea de noi materiale de construcții prin reciclarea de deșeuri, inclusiv Deșeuri din Construcții și Desființări (DCD) sau deșeuri deja depozitate;
  4. Folosim materiale locale în soluțiile pentru drumuri și infrastructură.
  5. Susținem dezvoltarea de elemente de construcție proiectate cu consum minim de material pentru a construi mai mult cu mai puține resurse și pentru a conserva ecosistemele;
  6. Reducem consumul de apă prin reutilizarea ei în toate punctele de lucru;
  7. Utilizăm agregate recuperate în producția de beton, respectând standardele de calitate;
  8. Testăm utilizarea de CO2 pentru producerea de noi bunuri și materiale;
  9. Colaborăm cu toți factorii de interes pentru a contribui prin expertiză și experiența internațională la introducerea circularității în cadrul normelor de construire și a standardelor de achiziții publice.
Image
economie-circulara-infografic-2.jpg


Aprovizionarea și utilizarea eficientă a tuturor resurselor (naturale și alternative) este un obiectiv important al companiei noastre. Promovăm creșterea eficienței din punct de vedere ecologic a procesului de fabricație a cimentului, prin utilizarea responsabilă și conservarea resurselor naturale si înlocuirea lor parțială, acolo unde este tehnic posibil și economic fezabil, cu resurse alternative de minerale și energie.

Reciclăm și recuperăm conținutul rezidual încă util al materiilor reziduale (deșeuri sau produse secundare ale altor industrii sau provenite din deșeurile municipale, inclusiv din cele de construcții și desființări) și recuperăm căldura reziduală a proceselor prin: