Factor de clincher și resurse alternative

 

În procesul de fabricare a cimentului, materiile prime, în principal calcar și argilă/marnă, sunt mai întâi măcinate și omogenizate într-o făină de materii prime, care este apoi introdusă într-un cuptor unde, la temperaturi de peste 1450 de grade C,  se transformă în rocă artificială numită clincher de ciment.

La baza obținerii acestei roci artificiale stau procese fizico-chimice complexe de descompunere a făinii de materii prime (inclusiv decarbonatarea calcarului) până la oxizii de calciu, siliciu, fier și aluminiu și de re-mineralizare a acestor oxizi sub formă de clincher.

Acest proces complex și intens energofag emite în mod inerent CO2 (gaz cu efect de seră), rezultat, atât din decarbonatarea calcarului, cât și din arderea în cuptorul de clincher a diverșilor combustibili (tradiționali și alternativi) pentru a obține energia termică necesară transformării făinii de materii prime în rocă artificială numită clincher de ciment.

Clincherul este apoi măcinat împreună cu gips și transformat în ciment Portland.
 

Image
resursearticol_section.jpg

 

Pentru obținerea cimenturilor compozite, cu caracteristici îmbunătățite pentru anumite aplicații, clincherul este înlocuit parțial de diverși compuși minerali, care au compoziție chimică asemănătoare cu clincherul:

  • materiale naturale (rocă vulcanică, calcar etc.)
  • materiale reziduale (deșeuri sau produse secundare din alte industrii: zgura granulată de furnal, cenușa de termocentrală etc.)

„Factorul de Clincher" indică procentajul de clincher utilizat la fabricarea cimentului.

Din punct de vedere al sustenabilității, reducerea factorului de clincher este una dintre metodele cele mai eficiente aplicate de fabricile de ciment, atât pentru conservarea resurselor naturale (materii prime și combustibili utilizați la fabricarea clincherului), cât și pentru reducerea emisiilor de CO2.

Holcim a extins utilizarea compușilor minerali în ciment prin dezvoltarea unei game largi de cimenturi compozite cu aplicații din ce în ce mai diverse. Utilizarea acestora în betoane aduce multiple beneficii, dintre care menționăm:

  • îmbunătățirea proprietăților betonului proaspăt (lucrabilitate, reducerea segregarii, etc)
  • pentru betoanele întărite - creșterea rezistențelor finale, scăderea căldurii de hidratare și implicit a tendinței de fisurare ale acestora, creșterea durabilității acestora