Sisteme de management integrat

 

Politica integrată de calitate, mediu, SSM și de achiziționare/ utilizare responsabilă a materiilor prime

 

Noi, Holcim (Romania) SA, considerăm securitatea și sănătatea în muncă ca valoare supremă, desfășurandu-ne activitatea în baza viziunii „Zero accidente de muncă”. Prin strategia noastră de excelență în fabricație, asigurăm produse și servicii de înaltă performanță. Depunem toate eforturile posibile pentru minimizarea impactului asupra mediului înconjurător și, în special, asupra resurselor naturale limitate. Contribuim local la angajamentul „Net Zero” asumat de Grup pentru limitărea încălzirii globale la 1,5°C. Ne asigurăm că toate materile prime necesare fabricării produselor noastre sunt achiziționate şi utilizate în mod responsabil față de mediu și societate

Pentru atingerea acestei misiuni și transpunerea viziunii noastre pentru 2030, ne angajăm sã :

 • luãm în considerare cerințele clienților, comunităților şi ale altor părți interesate, aplicând prevederile legislației în vigoare, ale standardelor existente armonizate, normelor UE, precum şi exigențele, politicile şi directivele interne ale grupului;
 • implementăm standardele SSM și Mediu, definim responsabilitățile organizatorice, asigurăm resursele și sprijinul necesar pentru a gestiona performanța SSM și Mediu și pentru a minimiza riscurile SSM  și de Mediu pentru angajați, contractori, vizitatori și comunitate.  Acordăm prioritate securității şi sănătății în muncă în toate deciziile de afaceri, ca parte integrantă a activităților noastre zilnice.  Promovăm utilizarea în siguranță a produselor noastre;
 • măsurăm, monitorizăm, evaluăm şi îmbunătățim continuu, performanțele de mediu şi de SSM, pentru a avea o contribuție pozitivă pentru societate și pentru conservarea naturii;
 • susținem diversitatea și să promovăm un mediu de lucru bazat pe incluziune socială și echitate, care reflectă respectul pentru toți angajații prin oferirea de șanse egale la angajarea, promovarea, dezvoltarea, recompensarea și fidelizarea acestora;
 • stabilim obiective privind calitatea produselor şi serviciilor noastre pe care o măsurăm, monitorizăm, evaluăm şi o menținem;
 • dezvoltăm şi implementăm în organizație un mod de gândire concentrat pe aducerea de valoare adăugată clienților noștri;
 • aplicăm principiile dezvoltării durabile, economiei circulare și responsabilității față de mediu ca mod de lucru standard în desfășurarea activităților noastre;
 • realizăm, să evaluăm periodic şi să îmbunătățim continuu interfețele cu angajații, autoritățile şi comunitatea, prin care comunicăm politica, obiectivele şi performanțele activităților noastre. Ne implicăm în proiecte care vin în sprijinul comunităților unde ne desfășurăm activitatea în scopul de a avea o contribuție pozitivă, în beneficiul acestora, prin proiecte educaționale, sociale și economice;
 • prevenim poluarea mediului prin promovarea şi implementarea celor mai bune tehnici disponibile în operațiunile noastre şi prin operarea şi întreținerea optimă a echipamentelor;
 • protejăm mediul înconjurător prin conservarea resurselor naturale neregenerabile, creşterea eficienței energetice, reducerea emisiilor şi a impactului transportului de la şi către punctele noastre de lucru;
 • promovăm reducerea, recuperarea, reutilizarea şi reciclarea deșeurilor;
 • adoptăm practici responsabile de gestionare a apei în locațiile noastre, pentru optimizarea consumului propriu de apã, să dezvoltăm și să lansăm produse și soluții inovatoare cu performanțe îmbunătățite de mediu sau sociale;
 • încurajăm adoptarea principiilor sustenabilității în lanțul nostru de aprovizionare.

Pentru respectarea acestor principii, am implementat, menținem şi îmbunătățim continuu sistemul eficient de management integrat în conformitate cu documentele de referință aplicabile:

SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001: 2018 şi BES 6001:2016.

 

August 2021                                                                                      Bogdan Dobre,

Management de mediu
Managementul calității
Obiective generale

Îmbunătățirea continuă a performanței de mediu pentru toate locațiile şi activitățile noastre, prin:

 1. Diminuarea impactului asupra schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor atmosferice şi prin implementarea soluțiilor pentru reducerea consumului de energie în toate etapele procesului de producție;
 2. Minimizarea consumului propriu de apă, prin colectarea apei pluviale, reutilizarea apelor uzate şi prin utilizarea responsabilă şi eficientă a surselor de apă;
 3. Protejarea solului, subsolului şi vegetației;
 4. Reabilitarea ecologică a zonelor industriale exploatate sau dezafectate;
 5. Conservarea resurselor naturale neregenerabile prin:
  • optimizarea şi abordarea integrată a lucrărilor de exploatare a carierelor astfel încât să menținem şi să păstrăm biodiversitatea şi ecosistemele aferente atât în interiorul, cât şi în vecinătatea exploatărilor de materii prime, pe toată durata de viaţă a acestora
  • intensificarea co-procesării deşeurilor în cadrul procesului de producție a cimentului, pentru a maximiza gradul de substituție a resurselor naturale cu materii prime şi combustibili alternativi.
 • Creșterea satisfacției clienților prin demersurile pentru crearea de valoare adăugată comună cu ajutorul soluțiilor şi serviciilor furnizate la un nivel ridicat de calitate, care îndeplinesc cerintele clienților, standardelor, codurilor de practică şi ale specificațiilor în vigoare;
 • Diversificarea portofoliului de produse şi serviciilor asociate ținand cont de modificarea cerințelor pieței şi de apariția noilor oportunități, cu scopul de a maximiza crearea de valoare adăugată pentru clienții noştri;
 • Construirea unei organizații orientate cãtre clienții și utilizatorii finali, prin leadership inspirațional și prin dezvoltarea continuă a abordării strategice a clienților.
 • Creşterea conștientizării şi performanței personalului privind: securitatea şi sănătatea în muncã (SSM), managementul calității, protecția mediului, şi aprovizionarea/ utilizarea responsabilă a materiilor prime;
 • Îmbunătățirea continuă a competențelor personalului prin asigurarea resurselor necesare, a nivelului adecvat de instruire şi prin leadership managerial;
 • Menținerea sistemului eficient de management integrat pentru a gestiona în mod activ riscurile SSM în activitatea noastră, responsabilitățile de mediu și pentru creşterea satisfacției clienților.