Sisteme de management integrat

 

Scop și Obiective


Politica integrată SMI se aplică Grupului de companii Holcim România, stabilind cadrul și obiectivele generale de management pentru îmbunătățirea continuă a performanţei în domeniile: SSM, calitate, mediu, aprovizionare şi utilizare responsabilă a materiilor prime.


Angajamente


Noi, Holcim (Romania) SA, prin strategia locală de sustenabilitate, susținem angajamentul asumat la nivel de Grup de a deveni o companie NET ZERO, aplicând un model integrat de decarbonizare a operațiunilor, pe întregul lanț valoric al sectorului de construcții, aplicând principiile economiei circulare (de la resurse alternative de materii prime și energie, la transformarea deșeurilor în resurse) și desfășurându-ne activitatea în baza viziunii “Zero accidente de muncă”.

 

 • Ne angajăm ca până în 2030 să reducem cu 50% amprenta netă de carbon în producția de material cimentos față de anul începerii activității în România. 
 • Ne asigurăm că toate materiile prime necesare fabricării produselor noastre sunt achiziționate şi utilizate în mod responsabil față de mediu și societate. Incurajăm adoptarea principiilor sustenabilității în lanțul nostru de aprovizionare.
 • Adoptăm practici responsabile de protejare a mediului, prin diversificarea materiilor prime alternative, creşterea eficienței energetice, minimizarea consumului de apă, optimizarea transportului de la şi către punctele noastre de lucru, scăderea emisiilor, reducerea, recuperarea, reutilizarea deşeurilor si transformarea lor în resurse.
 • Prevenim poluarea mediului prin promovarea şi implementarea celor mai bune tehnici disponibile în operațiunile noastre şi prin operarea şi întreținerea optimă a echipamentelor. Ne angajăm să avem un impact pozitiv măsurabil asupra biodiversității până în 2030.
 • Ne angajăm să dezvoltăm și să lansăm produse și soluții inovatoare cu performanțe îmbunătățite de mediu sau sociale. Promovăm utilizarea în siguranță a produselor noastre.
 • Luăm în considerare cerințele clienților, comunităților şi ale altor părti interesate, aplicând prevederile legislației în vigoare, ale standardelor existente, precum şi exigențele, politicile, directivele si standardele interne ale Grupului Holcim. Ne implicăm în proiecte care vin în sprijinul comunitătilor unde ne desfăşurăm activitatea.
 • Oferim condiții de lucru sigure și sănătoase pentru prevenirea accidentelor și situațiilor periculoase. Asigurăm participarea și consultarea angajaților și reprezentanților lor, acordând prioritate SSM în toate deciziile de afaceri.
 • Măsurăm, monitorizăm, evaluăm şi îmbunătătim continuu, calitatea produselor și serviciilor noastre, performanțele de mediu și de SSM, pentru a avea o contribuție pozitivă pentru societate și pentru conservarea naturii.
 • Susținem etica în afaceri, diversitatea, drepturile omului, promovând un mediu de lucru bazat pe incluziune socială și echitate, care reflectă respectul pentru toți angajații prin oferirea de șanse egale.

Pentru respectarea acestor principii, am implementat, menținem şi îmbunătățim continuu sistemul eficient de management integrat în conformitate cu documentele de referință aplicabile: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001: 2018 şi BES 6001:2022. 

 

Aprilie 2023                                                                                      Bogdan Dobre,
                                                                                                               Director General
                                                                                                               

Management de mediu
Managementul calității
Management SSM

Imbunătățirea continuă a performanței de mediu pentru toate locațiile şi activitățile noastre:

 • Diminuarea impactului asupra schimbărilor climatice prin decarbonizarea operațiunilor şi prin implementarea soluțiilor pentru reducerea consumului de energie în toate etapele procesului de producție
 • Minimizarea consumului propriu de apă, prin colectarea apei pluviale, reutilizarea apelor uzate şi prin utilizarea responsabilă şi eficientă a surselor de apă 
 • Protejarea solului, subsolului, biodiversității şi vegetației
 • Reabilitarea ecologică a zonelor industriale exploatate sau dezafectate
 • Conservarea resurselor naturale neregenerabile
 • Creșterea satisfacției clienților prin demersurile pentru crearea de valoare adaugată cu ajutorul soluțiilor şi serviciilor furnizate la un nivel ridicat de calitate, care îndeplinesc cerintele clienților, standardelor, codurilor de practică şi ale specificațiilor în vigoare
 • Diversificarea portofoliului de produse şi serviciilor asociate ținand cont de modificarea cerințelor pieței şi de apariția noilor oportunități, cu scopul de a maximiza crearea de valoare adăugată pentru clienții noştri
 • Construirea unei organizații orientate către clienții și utilizatorii finali, prin leadership inspirațional și prin dezvoltarea continuă a abordarii strategice a clienților

Atingerea obiectivului "Zero accidente de muncă ", prin prevenirea accidentelor de muncă cu ajutorul:

 • asigurării unor condiţii de muncă sigure şi sănătoase pentru angajați, contractori și vizitatori
 • menținerii sistemului de management al securitatii şi sănătatii în muncă, dezvoltat pentru a îmbunătăți continuu performanța SSM şi pentru a reduce activ riscurile SSM în activitatea noastră
 • conformării cu legislația în vigoare, reglementările aplicabile, cerințele specifice industriei și cu exigențele grupului
 • comunicării deschise și implicarii tuturor părților interesate în aspectele relevante SSM (contractori, vizitatori și comunitate)