Co-procesarea deșeurilor în resurse alternative pentru procesul de fabricație a cimentului

 

Co-procesarea deșeurilor în fabricile de ciment este o metodă des utilizată în diverse părți ale lumii pentru a trata în condiții de deplină siguranță deșeurile, reciclând conținutul mineral și recuperând simultan conținutul lor energetic.

Implementată de peste 40 de ani în Europa și de aproximativ 20 de ani și în România, ea este una dintre cele mai bune soluții ale României pentru problema deșeurilor care nu pot fi reciclate.

În procesul de fabricare a cimentului, materiile prime, calcar și argilă, sunt măcinate și omogenizate, apoi introduse într-un cuptor unde, la temperaturi de peste 1450 de grade C, se transformă în rocă artificială numită clincher de ciment.

În acest proces, combustibilii fosili și materiile prime pot fi parțial substituiți cu deșeuri combustibile sau cu conținut mineral util. Conținutul mineral (inclusiv, cenușa rezultată din arderea deșeurilor combustibile) este înglobat  în structura mineralogică a clincherului și reciclat, substituind o parte din materiile prime utilizate. Conținutul energetic (căldura degajată prin arderea deșeurilor combustibile) este recuperat în cadrul procesului de fabricare a clincherului pentru ciment.

Astfel, deșeurile co-procesate în fabricile de ciment nu produc niciun material rezidual, fiind complet reciclate și valorificate energetic în timpul procesului de producere a clincherului pentru ciment.

În plus, datorită caracteristicilor procesului de producție (temperaturi ridicate necesare producției de clincher, răcirea bruscă a gazelor de ardere, asigurarea unei cantități reduse de clor în sistemul cuptor) emisiile de substanțe periculoase precum dioxine și furani, sunt neglijabile și sub limitele legale.

Prin pre-tratare și co-procesare în fabricile de ciment deșeurile (sau subprodusele altor industrii) sunt deviate de la depozitare și devin resurse alternative pentru fabricarea unor noi materiale de construcții.

Exemplu al implementării economiei circulare în România, metoda este inclusă în cele mai bune tehnici disponibile pentru producerea cimentului și este strict monitorizată și legiferată la nivel european și național.

 

Co-procesarea contribuie semnificativ la îndeplinirea obiectivelor majore ale sustenabilității deoarece permite:
 

  • Devierea de la depozitarea și tratarea deșeurilor în condiții controlate, de deplină siguranță pentru mediul înconjurător, pentru sănătatea și securitatea publică și pentru calitatea produsului finit (ciment).
  • Conservarea resurselor naturale prin înlocuirea parțială a combustibililor și materiilor prime tradiționale cu unele alternative, provenite din deșeuri (sau sub-produse) ale altor industrii și din deșeuri menajere sortate.
  • Reducerea emisiilor indirecte de gaze cu efect de seră generate în cazul depozitării sau incinerării acestor deșeuri, prin eliminarea lor controlată, prin co-incinerare, fără a mări simultan emisiile proprii.
     

Pentru a fi acceptate spre co-procesare deșeurile trebuie să îndeplinească o serie de caracteristici tehnice, în funcție de specificul fiecărei fabrici de ciment.  Limitările sunt impuse de:
 

  • cerințele specifice ale procesului de fabricare a cimentului;
  • limitele de emisii atmosferice impuse pentru fabricile de ciment de legislația în vigoare și de autorizațiile integrate de mediu;
  • regulile de securitate și sănătate în muncă.
     
Image
deseuriarticol1_section.jpg

 

Respectarea acestor condiții asigură păstrarea calității cimentului, încadrarea în limitele stricte de emisii impuse și protejarea sănătății oamenilor, atât a celor care muncesc în fabricile de ciment, cât și a celor care trăiesc alături de fabricile de ciment.

Analizele fizico chimice complexe sunt de aceea o necesitate în vederea acceptării deșeurilor spre co-procesare astfel încât să poată fi efectuat un control strict al tuturor factorilor care ar putea duce la depășiri ale acestor limite.

Pentru o listă complexă, dar nu exhaustivă, a posibilităților de co-procesare vezi Deșeuri co-procesabile.

Cu o politică de mediu și SSM bine definită la nivel de grup și cu o vastă experiență internațională în co-procesarea deșeurilor în fabricile de ciment, Holcim (România) SA, împreună cu  Geocycle a inițiat parteneriate cu generatorii de deșeuri în vederea identificării și implementării a unor soluții economic avantajoase, ecologice și viabile de tratare în siguranță și deviere de la depozitarea deșeurilor - soluții aplicate de generația actuală în beneficiul generațiilor viitoare.

Holcim acționează activ în vederea extinderii capacităților de co-procesare a deșeurilor în toate fabricile sale din România, asigurându-se în același timp că, împreună cu  Geocycle, aplică toate măsurile necesare ca furnizarea serviciilor de mediu să nu aibă impact negativ asupra sănătății și siguranței publice, mediului înconjurător și a calității produselor sale. Pentru mai multe detalii vezi: Servicii de mediu oferite de Holcim (România) SA.
 

Image
deseuriarticol2_section.jpg