Deșeuri co-procesabile

 

Vasta experiență internațională a grupului Holcim în acest domeniu, arată că următoarele categorii de deșeuri combustibile pot fi co-procesate (reciclare a conținutului mineral și recuperare energetică) drept combustibili alternativi, lista nefiind însă exhaustivă:
 

 • uleiuri uzate (motor, transmisie, industriale), inclusiv filtre ulei;
 • şlamuri, nămoluri, gudroane acide/neutre, pământuri decolorante, reziduuri parafinoase, provenite în principal din prelucrarea petrolului și a produselor petroliere, etc;
 • cauciuc (inclusiv anvelope întregi/tăiate);
 • lemn (inclusiv tratat cu conservanți pentru lemn, sau vopsit);
 • hârtie (inclusiv tipărită), resturi celulozice de la producția de hârtie sau de la reutilizarea hârtiei;
 • mase plastice (inclusiv ambalaje uzate);
 • gudroane din industria siderurgică (cocserii);
 • deșeuri de la epurarea apelor (șlamuri, nămoluri);
 • compuși organici proveniți din industria de medicamente și din industria chimică;
 • compuși organici proveniți din industria de coloranți, solvenți, lacuri și vopsele;
 • deșeuri solide tocate;
 • nămoluri (uscate în prealabil) provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate;
 • deșeuri cu conținut energetic din construcții și desființări (lemn, polistiren, textil etc).
   
Image
deseuriarticol1_section.jpg

 

Ca materii prime alternative, în fabricile de ciment se pot co-procesa (reciclare a conținutului mineral) următoarele categorii de deșeuri sau subproduse ale altor industrii:
 

 • zgura de furnal, cenușa de termocentrală, cenușa de pirită, alte cenuși;
 • fosfogipsul și rhea-gipsul (reziduu obținut de la neutralizarea gazelor sulfuroase de la centralele termoelectrice);
 • deșeuri de cuarț, nisipuri uzate, materiale argiloase provenite, în principal, din industria metalurgică, siderurgică, minieră, energetică, chimică etc;
 • deșeuri fără conținut energetic din construcții și desființări.
   
Image
deseuriarticol2_section.jpg

 

Înainte de a fi acceptate la co-procesare, deșeurile sunt supuse unui set extins de analize.

De asemenea, lista celor peste 100 de tipuri de deșeuri ce pot fi co-procesate se regăsește în autorizațiile integrate de mediu ale fabricilor Ciment Aleșd și Ciment Câmpulung.

Global Cement and Concrete Association (GCCA) https://gccassociation.org/