Fabrici de mâine

 

Încă de la achiziția fabricilor de ciment, Holcim România a întreprins un vast program de transformare, modernizare și implementare a celor mai bune tehnici disponibile, de automatizare și digitalizare în cadrul proceselor de producție și control.

Acest program urmărește în mod continuu îmbunătățirea și eficientizarea echipamentelor existente și tehnologiilor folosite, în aliniere cu cele mai recente inovații și descoperiri pentru a contribui la dezvoltarea fabricilor de mâine.
 

Image
fabriciledemainearticol_section.jpg

 

Prin implementarea celor mai bune tehnici disponibile din industria cimentului în cadrul fabricilor de ciment, Holcim România asigură:

  • controlul permanent al emisiilor prin sistemul de monitorizare continuă la coșurile cuptoarelor de clincher
  • automatizarea și digitalizarea proceselor
  • instalarea și înlocuirea periodică a filtrelor de praf moderne
  • investiția în instalații de reducere selectivă non-catalitică a emisiilor de NOx și în arzătoare cu emisii scăzute de NOx
  • conservarea resurselor naturale prin implementarea principiilor economiei circulare și substituirea parțială a combustibililor și materiilor prime tradiționale cu unele alternative provenite din deșeuri (co-procesarea deșeurilor în procesul de fabricație a cimentului)
  • creșterea continuă a eficienței energetice a echipamentelor și proceselor de fabricație.

Toate acestea au contribuit la conformarea cu limitele impuse de legislația Uniunii Europene (transpusă în legislația românească) și în autorizațiile integrate de mediu obținute de fabricile noastre de ciment de la Aleșd și Câmpulung.