Siguranța și sănătatea angajaților noștri pe primul loc

 

Desfășurându-ne activitatea în sectorul construcțiilor, este foarte important pentru noi ca angajații să beneficieze de cele mai bune și mai sigure condiții de muncă. Sănătatea și siguranța oamenilor este prioritatea noastră și ne preocupăm mereu ca ei să fie motivați să respecte și să își inspire colegii la respectarea regulilor.

Fiecare om este valoros pentru noi, motiv pentru care Holcim a dezvoltat un program special de prevenție și gestionare a riscurilor de accidente grave, prin programul global Măsuri de Control Critice.
 

Image
ssm_new.png

 

De ce este special acest program?
 

Grupul Holcim a identificat opt arii în care au loc cele mai frecvente accidente cu urmări grave și și-a propus să reducă considerabil sau chiar să elimine incidența acestora. În ultimi patru ani, compania noastră a redus la o pătrime accidentele foarte grave la nivel global, prin intermediul programului Măsuri de Control Critice.

Pe baza unei analize cuprinzătoare a departamentului SSM și Mediu, am reușit să identificăm numărul și tipul de măsuri critice obligatorii care să ne ajute să realizăm „Ambiția 0” (ținta noastră de reducere la zero a accidentelor). 

Realizarea programului o facem prin încurajarea disciplinei operaționale, pentru a ne asigura că aceste măsuri de control critice sunt implementate și funcționează.

Măsurile de Control Critice ne ajută să eliminăm riscurile de accidente grave, dar și să ne concentrăm atenția asupra cauzelor acestora și a măsurilor de prevenție necesare a fi implementate pentru a evita repetarea acestora în organizație.

Obiective generale

 

  • Creşterea conştientizãrii şi performanței personalului privind: securitatea şi sãnãtatea în muncã (SSM), managementul calitãții, protecția mediului, şi aprovizionarea/ utilizarea responsabilã a materiilor prime
  • Îmbunãțãtirea continuã a competențelor personalului prin asigurarea resurselor necesare, a nivelului adecvat de instruire şi prin leadership managerial
  • Menținerea sistemului eficient de management integrat pentru a gestiona în mod activ riscurile SSM în activitatea noastră, responsabilitățile de mediu și pentru creşterea satisfacției clienților

 

Atingerea obiectivului "Zero accidente de muncă ", prin prevenirea accidentelor de muncă cu ajutorul:

  • asigurãrii unor condiţii de muncă sigure şi sănătoase pentru angajați, contractori și vizitatori
  • menținerii sistemului de management al securitatii şi sănătatii în muncã, dezvoltat pentru a îmbunătăți continuu performanța SSM şi pentru a reduce activ riscurile SSM în activitatea noastră
  • conformării cu legislația în vigoare, reglementãrile aplicabile, cerințele specifice industriei și cu exigențele grupului
  • comunicării deschise și implicarii tuturor părților interesate în aspectele relevante SSM

 

Managementul situațiilor de urgență

 

Holcim România acordă o atenție deosebită prevenirii situațiilor de urgență și a incendiilor. Compania respectă cerințele legale în domeniu, acționând proactiv la cele mai înalte standarde de securitate și instruind angajații pentru a gestiona corect situațiile de urgență.

Servicii private pentru situații de urgență Alesd

Servicii private pentru situații de urgență Turda