Politica integrata de calitate, mediu, SSM si de achizitionare/ utilizare responsabila a materiilor prime

 

Noi, Holcim (Romania) SA, considerăm securitatea și sănătatea în muncă ca valoare supremă, desfășurandu-ne activitatea în baza viziunii “Zero accidente de muncă”. Prin strategia noastră de excelență în fabricație, asigurăm produse și servicii de înaltă performantă. Depunem toate eforturile posibile pentru minimizarea impactului asupra mediului înconjurător și, în special, asupra resurselor naturale limitate. Contribuim local la angajamentul “Net Zero” asumat de Grup pentru limitărea încălzirii globale la 1,5°C. Ne asigurăm că toate materile prime necesare fabricării produselor noastre sunt achiziționate şi utilizate în mod responsabil față de mediu și societate

 

Pentru atingerea acestei misiuni și transpunerea viziunii noastre pentru 2030, ne angajam sã :

 • luãm în considerare cerințele clienților, comunitãților şi ale altor pãrti interesate, aplicând prevederile legislației în vigoare, ale standardelor existente armonizate,  normelor UE, precum şi exigențele, politicile şi directivele interne ale grupului
 • implementãm standardele SSM si Mediu, definim responsabilitãțile organizatorice, asigurãm resursele și sprijinul necesar pentru a gestiona performanța SSM  și Mediu  și pentru a minimiza riscurile SSM  și de Mediu pentru angajați, contractori, vizitatori și comunitate.  Acordãm prioritate securitãtii şi sãnãtãtii în muncã în toate deciziile de afaceri, ca parte integrantã a activităţilor noastre zilnice.  Promovăm utilizarea în siguranță a produselor noastre
 • mãsurãm, monitorizãm, evaluãm şi imbunãtãtim continuu, performanțele de mediu şi de SSM, pentru a avea o contribuție pozitivă pentru societate și pentru conservarea naturii
 • susținem diversitatea  și să promovãm un mediu de lucru bazat pe incluziune socialã și echitate, care reflectă respectul pentru toți angajații prin oferirea de șanse egale la angajarea, promovarea, dezvoltarea, recompensarea și fidelizarea acestora
 • stabilim obiective privind calitatea produselor şi serviciilor noastre pe care o mãsurãm, monitorizãm, evaluãm şi o menținem
 • dezvoltăm şi implementăm în organizație un mod de gândire concentrat pe aducerea de valoare adãugată clienților nostri
 • aplicăm principiile dezvoltării durabile, economiei circulare și responsabilitãții fațã de mediu ca mod de lucru standard în desfãşurarea activitãților noastre
 • realizăm, să evaluăm periodic şi sã imbunãtãtim continuu interfețele cu angajații, autoritãțile şi comunitatea, prin care comunicãm politica, obiectivele şi performantele activitãtilor noastre. Ne implicăm în proiecte care vin în sprijinul comunitãtilor unde ne desfãşurãm activitatea în scopul de a avea o contribuție pozitivă, în beneficiul acestora, prin proiecte educaționale, sociale și economice
 • prevenim poluarea mediului prin  promovarea şi implementarea celor mai bune tehnici disponibile în operațiunile noastre şi prin operarea şi intreținerea optimã a echipamentelor
 • protejãm mediul înconjurãtor prin conservarea resurselor naturale neregenerabile, creşterea eficienței energetice, reducerea emisiilor şi a impactului transportului de la şi cãtre punctele noastre de lucru
 • promovãm reducerea, recuperarea, reutilizarea şi reciclarea deşeurilor
 • adoptăm practici responsabile de gestionare a apei în locațiile noastre, pentru optimizarea consumului propriu de apã, să dezvoltăm și să lansăm produse și soluții inovatoare cu performanțe îmbunătățite de mediu sau sociale
 • încurajãm adoptarea principiilor sustenabilitãtii în lanțul nostru de aprovizionare

Pentru respectarea acestor principii, am implementat, menținem şi îmbunãtãțim continuu sistemul eficient de management integrat în conformitate cu documentele de referintã aplicabile:

SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001: 2018 şi BES 6001:2016.

 

August 2021                                                                                      Bogdan Dobre,

        Director General