Holcim România își extinde divizia de agregate prin achiziționarea unuia dintre cei mai importanți furnizori de agregate din zona București-Ilfov

 

București, 3 aprilie 2023 - Holcim România își extinde divizia de agregate prin achiziționarea companiei Stones Business Development SRL, unul dintre principalii furnizori de agregate din zona București-Ilfov, operatorul Balastierei Sălcioara.

Image
vizual-social-media_achizitie-agregate.png

Odată cu această tranzacție, Holcim își asigură un volum de rezerve de agregate de înaltă calitate și își consolidează poziția inclusiv în zona București-Ilfov, una dintre zonele cu cea mai mare creștere a sectorului construcțiilor din România.

Achiziția a primit aprobarea Consiliului Concurenței, iar tranzacția a fost realizată în 31 martie 2023.

 

Image
bogdan-dobre-ceo-holcim-romania.jpg

 

„Dezvoltarea segmentului de agregate din cadrul Holcim face parte din strategia noastră de dezvoltare la nivel local, cât și global. Segmentul de agregate reprezintă un pilon de bază în dezvoltarea sectorului de construcții în ansamblu. Prin această achiziție și prin experiența sa de peste 25 de ani în piața din România, Holcim România își va consolida poziția de furnizor de soluții integrate pentru piața de construcții, prin diviziile de ciment, betoane, aregate, lianți hidraulici rutieri, filler, prefabricate și BCA. Ne bucurăm să extindem familia Holcim printr-o nouă achiziție, care ne va ajuta să ținem pasul cu ritmul de creștere al construcțiilor din zona București-Ilfov”, a declarat Bogdan Dobre, CEO Holcim România & Market Head Moldova.

 

Stones Business Development SRL, operatorul Balastierei Sălcioara, este o companie cu operațiuni în segmentul de agregate, fiind unul dintre cei mai importanți jucători din zona București-Ilfov, având aproximativ 30 de angajați.

Holcim România mai deține trei stații de agregate, localizate la Stăncești, Gligorești și Corbii Mari, astfel că integrarea Balastierei Sălcioara în operațiunile Holcim se va realiza în mod natural, imediat după preluarea companiei.

 

Despre Holcim România

Grupul de companii Holcim România include Holcim România (două fabrici de ciment în Câmpulung și Aleșd, o stație de măcinare, 27 stații de betoane, patru stații de agregate, două stații de lianți speciali, trei terminale de ciment, trei puncte de lucru pentru pre-tratarea deșeurilor - prin Geocycle) și Somaco Grup Prefabricate (cinci fabrici de prefabricate și una de BCA).

Grupul de companii Holcim România activează în zona producției de materiale de construcții performante, având ca principal obiectiv tranziția către o afacere complet sustenabilă, prin dezvoltarea unor produse cu amprentă de carbon cât mai redusă și printr-o preocupare constantă pentru protecția mediului. Toate proiectele companiei lucrează în sinergie pentru consumul responsabil de resurse naturale, utilizarea de tehnologii eficiente energetic, reducerea emisiilor, scăderea impactului din transport prin optimizarea traseelor de distribuție și prioritizarea mijloacelor cu consum redus de combustibil.

Specialiștii Holcim dezvoltă materiale pentru viitor bazându-se pe inovație și digitalizare, având ca principali vectori responsabilitatea socială și față de mediu, pentru comunități mai sustenabile, într-o economie circulară. În total, Grupul Holcim România are aproximativ 2000 de angajați.

 

 

Holcim Romania expands its aggregates division by acquiring one of the most important aggregates providers for the Bucharest-Ilfov area

 

Bucharest, April 3rd, 2023 - Holcim Romania expands its aggregates division by acquiring Stones Business Development SRL, one of the main aggregates providers for the Bucharest-Ilfov area, the operator of Sălcioara aggregates plant.

With this transaction, Holcim secures a volume of reserves of high quality aggregates and consolidates its position in the Bucharest-Ilfov area, known for having the highest growth in Romania.

The acquisition of the aggregates plant has received the approval of the Competition Council and the transaction was finalized on 31 March 2023.

 

Image
bogdan-dobre-ceo-holcim-romania.jpg

 

”The development of the aggregates segment within Holcim is part of our development strategy at the local as well as global level. The aggregates segment represents an important pillar in the development of the construction sector as a whole. Through this acquisition and through its experience of over 25 years in the Romanian market, Holcim Romania will strengthen its position as a provider of integrated solutions on the market through its following business units: cement, ready-mix, aggregates, road binders, filler, precast and AAC. We are happy to extend the Holcim family through a new acquisition that will help us keep up with the fast growing rhythm of the Bucharest-Ilfov construction area”, stated Bogdan Dobre, CEO Holcim România & Market Head Moldova.

 

Stones Business Development SRL, operating Sălcioara aggregates plant, is one of the most important players in the aggregates segment in the Bucharest-Ilfov area, having 30 employees.

Holcim Romania owns other three aggregate plants located in Stăncești, Gligorești and Corbii Mari, so the integration of Balastiera Sălcioara into Holcim's operations will be carried out naturally, immediately after the takeover of the company.

 

About Holcim Romania

The Holcim Romania group of companies includes Holcim Romania (two cement plants in Câmpulung and Aleșd, a grinding station, 27 concrete stations, four aggregate plants, two special binder stations, three cement terminals, three work points for pre-waste treatment - through Geocycle and Somaco Grup Prefabricate (five plants for prefabricated products and one of BCA).

The Holcim Romania group of companies is active in the production of high-performance construction materials, with the main objective being the transition to a completely sustainable business, through the development of products with as little carbon footprint as possible and through a constant concern for environmental protection. All the company's projects work in synergy for the responsible consumption of natural resources, the use of energy-efficient technologies, the reduction of emissions, the decrease of the impact of transport by optimizing distribution routes and prioritizing vehicles with low fuel consumption.

Holcim specialists develop materials for the future based on innovation and digitization, with social and environmental responsibility as the main vectors, for more sustainable communities, in a circular economy. In total, the Holcim Romania Group has approximately 2,000 employees.