Holcim a investit peste 15 mil. euro în tehnologie de ultimă generație la fabrica de BCA din Adjud

București, 16 noiembrie 2023 - Holcim România, unul dintre cei mai mari producători de materiale de construcții din România, a investit peste 15 mil. euro în tehnologie de ultimă generație pentru creșterea cu circa 45% a capacității de producție a fabricii de BCA (beton celular autoclavizat) de la Adjud, județul Vrancea.

 

Image
bogdan-dobre-ceo-holcim-romania_.webp

 

„Investiția a presupus automatizarea proceselor și extinderea capacității de producție a fabricii, pe care ne-am dorit să le realizăm pentru armonizarea operațiunilor la nivelul standardelor Holcim, dar și pentru a aduce clienților noștri cele mai performante produse. Odată cu investiția a fost înlocuită complet linia de producție anterioară, veche de aproape 50 de ani. Împreună cu partenerul nostru tehnologic, Aircrete, am regândit întregul proces industrial, eficientizându-l și sporind gradul de siguranță în muncă”, a declarat Bogdan Dobre, CEO Holcim România și Market Head Moldova.

 

 

 

Retehnologizarea a fost realizată cu echipamente și tehnologie furnizată de Aircrete Europe, lider global în dezvoltarea și producția de tehnologie dedicată producției de beton celular autoclavizat, cu experiență în peste 100 de fabrici din peste 50 de țări, de pe șase continente.

 

Image
cornel-banu_director-industrial-holcim-romania-si-republica-moldova.webp

 

 

 

Cornel Banu, Director Industrial Holcim România și Moldova: „Fabrica de la Adjud a avut întotdeauna un produs de foarte bună calitate, apreciat de către clienții noștri. În urma investiției și cu ajutorul know-how-ului intern, a oamenilor și echipamentelor, avem acum un produs superior calitativ și printre cele mai performante din România.”


 

 


Datorită noii linii de fabricație cu tehnologie modernă Aircrete, BCA-ul produs în fabrica de la Adjud beneficiază de un standard de calitate înalt, reflectat în performanța și beneficiile acestuia. Noua tehnologie de tăiere a blocurilor de BCA asigură o precizie dimensională sporită și un finisaj mai bun al suprafețelor și muchiilor.
 
Performo BCA, prin caracteristicile sale, contribuie la creșterea eficienței energetice și a gradului de izolare fonică, este ușor de utilizat și cu 30% mai economic decât alte materiale de zidărie, rezistent la foc, durabil și prietenos cu mediul înconjurător, contribuind totodată și la reducerea amprentei de CO2.

Tot în acest an Holcim România a mai finalizat două investiții majore, una de creștere a capacității de producție la fabrica de ciment din Câmpulung și una pentru deschiderea unei noi stații de agregate de tip greenfield, în localitatea Neudorf, județul Arad.

În 2019, Holcim România a achiziționat integral acțiunile Somaco Grup Prefabricate, inclusiv fabrica de BCA de la Adjud, care face astăzi parte din structura operațională a Holcim România. Astfel, produsele BCA Somaco sunt comercializate astăzi sub brandul Performo BCA, un produs nou lansat pe piață de Holcim.

Despre Holcim România
Grupul de companii Holcim România include Holcim România (două fabrici de ciment în Câmpulung și Aleșd, o fabrică de BCA la Adjud, o stație de măcinare, 28 stații de betoane, cinci stații de agregate, două stații de lianți speciali, trei terminale de ciment, trei puncte de lucru pentru pre-tratarea deșeurilor - prin Geocycle) și Somaco Grup Prefabricate (cinci fabrici de prefabricate).

Grupul de companii Holcim România activează în zona producției de materiale de construcții performante, având ca principal obiectiv tranziția către o afacere complet sustenabilă, prin dezvoltarea unor produse cu amprentă de carbon cât mai redusă și printr-o preocupare constantă pentru protecția mediului. Toate proiectele companiei lucrează în sinergie pentru consumul responsabil de resurse naturale, utilizarea de tehnologii eficiente energetic, reducerea emisiilor, scăderea impactului din transport prin optimizarea traseelor de distribuție și prioritizarea mijloacelor cu consum redus de combustibil.

Specialiștii Holcim dezvoltă materiale pentru viitor bazându-se pe inovație și digitalizare, având ca principali vectori responsabilitatea socială și față de mediu, pentru comunități mai sustenabile, într-o economie circulară. În total, Grupul Holcim România are aproximativ 2000 de angajați.
 

Holcim invested over 15 million euros in state-of-the-art technology at the AAC plant in Adjud

Bucharest, 16 November 2023 - Holcim Romania, one of the largest producers of construction materials in Romania, has invested over 15 million euros in state-of-the-art technology to increase by about 45% the production capacity of the AAC (Autoclaved Aerated Concrete) plant from Adjud, Vrancea county.

 

Image
bogdan-dobre-ceo-holcim-romania_.webp

 

 

"The investment involved the automation of processes and the expansion of the plant's production capacity, which we wanted to achieve in order to harmonize operations at the level of Holcim standards, but also to bring our customers the best performing products. With the investment, the previous production line, almost 50 years old, was completely replaced. Together with our technology partner, Aircrete, we rethought the entire industrial process, making it more efficient and increasing the degree of safety at work," said Bogdan Dobre, CEO Holcim Romania and Market Head Moldova.

 

 

The modernization was carried out with equipment and technology provided by Aircrete Europe, a global leader in the development and production of technology dedicated to the production of autoclaved cellular concrete, with experience in more than 100 plants in over 50 countries on six continents.

 

Image
cornel-banu_director-industrial-holcim-romania-si-republica-moldova.webp

 

 

 

Cornel Banu, Industrial Director Holcim Romania and Moldova: "The Adjud plant has always had a very good quality product, appreciated by our customers. Following the investment and with the help of internal know-how, people and equipment, we now have a superior quality product and among the best performing in Romania."

 

 

 


Thanks to Aircrete's new production line with modern technology, the AAC produced in Adjud's plant benefits from a high quality standard, reflected in its performance and benefits. The new AAC block cutting technology provides increased dimensional accuracy and a better surface and edge finish.

Performo BCA, through its characteristics, contributes to increasing energy efficiency and the degree of sound insulation, is easy to use and 30% more economical than other masonry materials, is fire resistant, durable and friendly to the environment, also contributing to reducing the CO2 footprint.
Also this year, Holcim Romania completed two more major investments, one to increase the production capacity at the cement plant in Câmpulung and one to open a new greenfield aggregate station, in Neudorf, Arad county.

In 2019, Holcim Romania fully acquired the shares of Somaco Grup Prefabricate, including the AAC plant in Adjud, which today is part of the operational structure of Holcim Romania. Thus, AAC Somaco products are marketed today under the Performo BCA brand, a new product launched on the market by Holcim.

About Holcim Romania
The Holcim Romania group of companies includes Holcim Romania (two cement plants in Câmpulung and Aleșd, a AAC plant in Adjud, a grinding station, 28 concrete stations, five aggregate stations, two special binder stations, three cement terminals, three platforms for waste pre-treatment - through Geocycle) and Somaco Grup Prefabricate (five precast plants).

The Holcim Romania group of companies is active in the production of high-performance construction materials, with the main objective being the transition to a completely sustainable business, through the development of products with as little carbon footprint as possible and through a constant concern for environmental protection. All the company's projects work in synergy for the responsible consumption of natural resources, the use of energy-efficient technologies, the reduction of emissions, the decrease of the impact of transport by optimizing distribution routes and prioritizing vehicles with low fuel consumption.

Holcim specialists develop materials for the future based on innovation and digitization, with social and environmental responsibility as the main vectors, for more sustainable communities, in a circular economy. In total, the Holcim Romania Group has approximately 2,000 employees.