Protectia Mediului Inconjurator

 

Generalități

Aderarea României la Uniunea Europeană a adus provocări la care Holcim România răspunde prin angajamentul său de a promova, menține și aplica o politică de mediu sănătoasă, aliniată la standardele grupului Internațional din care face parte. Îmbunătățirea continuă a sistemului de management de mediu, implementat în conformitate cu standardul ISO 14001:2015, este dovada punerii în practică a acestui angajament. Mai mult decât atât, sistemul de management de mediu este certificat o dată la trei ani și supravegheat anual, pentru toate puctele de lucru, de către Aeroq, organism de certificare acreditat RENAR. Suntem permanent în căutare de noi soluții pentru protejarea  mediului înconjurător și investim sume considerabile în dezvoltarea de produse și procese eficiente din punct de vedere ecologic.

 

Promisiunea noastră pentru sustenabilitate
Reducem constant emisiile de CO2 
 • Ne asumăm responsabilitatea și un rol activ în conștientizarea riscurilor climatice;
 • Fabricăm produse cu amprentă scăzută de CO2;
 • Utilizăm tehnologii moderne și eficiente energetic;
 • Consumăm responsabil resurse naturale (certificare BES 6001);
 • Suntem transparenți în legătură cu monitorizarea și investițiile permanente pentru reducerea emisiilor;
 • Scădem impactul din transport prin utilizarea materialelor in-situ în proiectele de infrastructură;
 • Optimizăm traseele de distribuție și utilizăm indicatori de performanță în transport pe rute eficiente din punct de vedere emisii;
 • Scădem consumul de combustibili în transport prin utilizarea de rute ferate.

 

Recuperăm resurse prin implementarea economiei circulare și conservăm resursele naturale 
 
 • Înlocuim combustibilii fosili cu alte resurse reciclabile (anvelope uzate, deșeuri municipale și industriale etc.);
 • Recuperăm conținutul mineral din cenușă, zgură și alte resurse alternative (deșeuri sau subproduse ale altor industrii);
 • Reducem consumul de apă prin reutilizarea ei în toate punctele de lucru;
 • Utilizăm agregate recuperate în producția de beton, respectând standardele de calitate;
 • Folosim materiale locale în soluțiile pentru drumuri și infrastructură.

 

Inovăm prin soluții, tehnologii și perspective noi 
 • Resurse alternative de materie primă și energie - pentru a reduce amprenta de CO2;
 • Instrumente digitale pentru creșterea eficienței prin management predictibil și control de la distanță a procesului de producție;
 • Servicii digitalizate de planificare și control al comenzilor, disponibile 24/7/365;
 • Cercetare și dezvoltare continuă.


Inițiative


• Stațiile Ecologice de Betoane
Holcim este primul producător de ciment, betoane și agregate care a dezvoltat conceptul de stație ecologică de betoane în România. Experiența Holcim în peste 700 de stații de betoane din întreagă lume demonstrează că noul concept respectă cele mai noi standarde de protecție a mediului înconjurător:

 •  emisii minime de praf
 •  emisii minime de zgomot
 •  reciclarea reziduurilor de beton proaspăt
 •  refolosirea apei folosite la spălarea automalaxoarelor

 • Modernizarea fabricilor de ciment
Implementarea celor mai bune tehnici disponibile din industria cimentului în cadrul fabricilor de cimenta le Holcim asigură:

 •  controlul permanent al emisiilor prin sistemul de monitorizare continuă la coșurile cuptoarelor de clincher
 •  automatizarea proceselor
 •  instalarea și înlocuirea periodică a filtrelor de praf moderne
 •  investiția în instalații de reducere selectivă non-catalitică a emisiilor de NOx și în arzătoare cu emisii scăzute de NOx
 •  conservarea resurselor naturale prin substituirea parțială a combustibililor și materiilor prime tradiționale cu unele alternative provenite din deșeuri (co-procesarea deșeurilor în procesul de fabricație a cimentului)

Toate acestea au contribuit la alinierea la limitele impuse de legislația Uniunii Europene (transpusă în legislația românească) și în autorizațiile integrate de mediu obținute de fabricile de ciment de la Aleșd și Câmpulung.
 

• Produse eficiente din punct de vedere ecologic
"Crearea de produse eficiente din punct de vedere ecologic și cu amprentă scăzută de CO2 reprezintă pentru Holcim România o dovadă a asumării responsabilității de a îmbunatăți continuu eficiența producției, a produselor și de a conservă resursele naturale.
Utilizarea cimenturilor compozite și extinderea gamei de aplicații în betoane a acestora în România fac și subiectul proiectului „Betoane cu cimenturi compozite – o soluție durabilă și eficientă energetic de combatere a schimbărilor climatice în industria construcțiilor”. Eforturile Holcim România în vederea creșterii eficienței energetice și scăderii amprentei de carbon a proceselor de producție, produselor și clădirilor construite cu aceste produse au fost recunoscute la nivel european prin acceptarea că partener oficial în campania „Sustainable Energy Europe” inițiată de Comisia Europeneană.
 

• Servicii de mediu
Holcim (România) SA oferă servicii de mediu generatorilor de deșeuri prin co-procesarea acestora, drept  combustibili și materii prime alternative în procesul de fabricare a cimentului.
Serviciile de mediu sunt oferite în parteneriat cu firma Geocycle, care asigură legătura directă cu generatorii de deșeuri, consultanță de specialitate, precum și colectarea, transportul și pre-tratarea acestor deșeuri în vederea optimizării activității de co-procesare.
Această metodă, frecvent utilizată în lume pentru a trata deșeurile în condiții controlate și de totală siguranță, prezintă un triplu avantaj din punct de vedere al protecției mediului înconjurător: eliminarea deșeurilor, conservarea resurselor naturale și reducerea emisiilor de gaze care ar rezultă dacă aceste deșeuri ar fi tratate prin depozitare sau incinerare în incineratoare consacrate.

 

 • Informarea Publicului privind Protecția Mediului (Legea 137/1995)​

Fabrica de ciment ​Câmpulung

 • SEVESO (Legea 59/2016)

SC Holcim (România) SA - Fabrica de ciment Aleșd și depozitul său de explozibili se află sub incidența prevederilor Legii 59/2016 (SEVESO), care sunt cunoscute și aplicate corespunzător.

Adresa Informarea Publicului

Informarea Publicului - Fabrica Aleșd

Informarea Publicului - Depozit Aleșd

 • COINCINERARE DEȘEURI(Legea 278/2013)

Autorizația integrată de mediu ALEȘD

Decizie viza anula Autorizatie integrata de mediu ALESD

Raportul de mediu pentru anul 2018 ALEȘD

Raportul de coincinerare pentru anul 2018 ALEȘD

 

Raportul de mediu pentru anul 2019 CÂMPULUNG

Raportul de mediu pentru anul 2019 ALEȘD

 

Raportul de mediu pentru anul 2020 CÂMPULUNG

Raportul de mediu pentru anul 2020 ALEȘD

 

Raportul de mediu pentru anul 2021 ALEȘD

Raportul de mediu pentru anul 2021 CÂMPULUNG

 

 

 • Programe de prevenire a generării deșeurilor (conform Legii nr. 211/2011)