Protectia Mediului Inconjurator

 

Generalitati

Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a adus provocari la care Holcim Romania raspunde prin angajamentul sau de a promova, mentine si aplica o politica de mediu sanatoasa, aliniata la standardele grupului International din care face parte. Imbunatatirea continua a sistemului de management de mediu, implementat in conformitate cu standardul ISO 14001:2015, este dovada punerii in practica a acestui angajament. Mai mult decat atat, sistemul de management de mediu este certificat o data la trei ani si supravegheat anual, pentru toate puctele de lucru, de catre Aeroq, organism de certificare acreditat RENAR. Suntem permanent in cautare de noi solutii pentru protejarea  mediului inconjurator si investim sume considerabile in dezvoltarea de produse si procese eficiente din punct de vedere ecologic.

 

Obiective

 

 • Diminuarea impactului asupra schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor atmosferice şi prin implementarea soluțiilor pentru reducerea consumului de energie în toate etapele procesului de producție
 • Minimizarea consumului propriu de apã, prin colectarea apei pluviale, reutilizarea apelor uzate şi prin utilizarea responsabilã şi eficientã a surselor de apã
 • Protejarea solului, subsolului şi vegetatiei
 • Reabilitarea ecologicã a zonelor industriale exploatate sau dezafectate

Conservarea resurselor naturale neregenerabile prin:

 • optimizarea şi abordarea integratã a lucrarilor de exploatare a carierelor astfel încãt sã mentinem şi sã pãstrãm biodiversitatea şi ecosistemele aferente atat în interiorul, cat şi în vecinatatea exploatãrilor de materii prime, pe toatã durata de viaţã a acestora
 • intensificarea co-procesarii deşeurilor în cadrul procesului de productiei a cimentului, pentru a maximiza gradul de substiturie a resurselor naturale cu materii prime şi combustibili alternativi.

Initiative
• Statiile Ecologice de Betoane
Holcim este primul producator de ciment, betoane si agregate care a dezvoltat conceptul de statie ecologica de betoane pentru Romania. Experienta Holcim in peste 700 de statii de betoane din intreaga lume demonstreaza ca noul concept respecta cele mai noi standarde de protectie a mediului inconjurator:
o emisii minime de praf
o emisii minime de zgomot
o reciclarea reziduurilor de beton proaspat
o refolosirea apei folosite la spalarea automalaxoarelor

• Modernizarea fabricilor de ciment
Implementarea celor mai bune tehnici disponibile din industria cimentului in cadrul fabricilor de cimenta le Holcim asigura:
o controlul permanent al emisiilor prin sistemul de monitorizare continua la cosurile cuptoarelor de clincher
o automatizarea proceselor
o instalarea si inlocuirea periodica a filtrelor de praf moderne
o Investitia in instalatii de reducere selectiva non-catalitica a emisiilor de NOx si in arzatoare cu emisii scazute de NOx
o conservarea resurselor naturale prin substituirea partiala a combustibililor si materiilor prime traditionale cu unele alternative provenite din deseuri (co-procesarea deseurilor in procesul de fabricatie a cimentului)

Toate acestea au contribuit la alinierea la limitele impuse de legislatia Uniunii Europene (transpusa in legislatia romaneasca) si in autorizatiile integrate de mediu obtinute de fabricile de ciment de la Alesd si Campulung.

• Produse eficiente din punct de vedere ecologic
"Crearea de produse eficiente din punct de vedere ecologic si cu amprenta scazuta de CO2 reprezinta pentru Holcim Romania o dovada a asumarii responsabilitatii de a îmbunatati continuu eficienta productiei, a produselor si de a conserva resursele naturale.
Utilizarea cimenturilor compozite si extinderea gamei de aplicatii in betoane a acestora in Romania fac si subiectul proiectului „Betoane cu cimenturi compozite – o solutie durabila si eficienta energetic de combatere a schimbarilor climatice în industria constructiilor”. Eforturile Holcim Romania in vederea cresterii eficientei energetice si scaderii amprentei de carbon a proceselor de productie, produselor si cladirilor construite cu aceste produse au fost recunoscute la nivel european prin acceptarea ca partener oficial in campania „Sustainable Energy Europe” initiata de Comisia Europeneana.


Servicii de mediu
Holcim (Romania) SA ofera servicii de mediu generatorilor de deseuri prin co-procesarea acestora,drept  combustibili si materii prime alternative in procesul de fabricare a cimentului.
Serviciile de mediu sunt oferite in parteneriat cu firma Geocycle, care asigura legatura directa cu generatorii de deseuri, consultanta de specialitate, precum si colectarea, transportul si pre-tratarea acestor deseuri in vederea optimizarii activitatii de co-procesare.
Aceasta metoda, frecvent utilizata in lume pentru a trata deseurile in conditii controlate si de totala siguranta, prezinta un triplu avantaj din punct de vedere al protectiei mediului inconjurator: eliminarea deseurilor, conservarea resurselor naturale si reducerea emisiilor de gaze care ar rezulta daca aceste deseuri ar fi tratate prin depozitare sau incinerare in incineratoare consacrate.
 

 • Informarea Publicului privind Protectia Mediului (Legea 137/1995)

Fabrica de ciment ​Campulung

 • SEVESO (Legea 59/2016)

SC Holcim (Romania) SA - Fabrica de ciment Alesd si depozitul sau de explozibili se afla sub incidenta prevederilor Legii 59/2016 (SEVESO), care sunt cunoscute si aplicate corespunzator.

Adresa Informarea Publicului

Informarea Publicului - Fabrica Alesd

Informarea Publicului - Depozit Alesd

 • COINCINERARE DESEURI (Legea 278/2013)

Autorizatia integrata de mediu ALESD

Raportul de mediu pentru anul 2018 ALESD

Raportul de coincinerare pentru anul 2018 ALESD

 

Raportul de mediu pentru anul 2019 CAMPULUNG

Raportul de mediu pentru anul 2019 ALESD

 

 • Programe de prevenire a generării deșeurilor (conform Legii nr. 211/2011)

 

 • Anunt Public

Punct de lucru: CIMENT CAMPULUNG. Solicitare Acord de Mediu.

 

 • Anunt NEUDORF

SC HOLCIM (ROMANIA) SA, titular al proiectului PUZ - Zonă de exploatare şi prelucrare agregate minerale cu realizare lac pentru agrement şi spaţii verzi cu zone de agrement in intravilan Neudorf, comuna Zăbrani, jud. Arad, aduce la cunoştinţa publicului decizia ARM Arad de emitere a avizului, de mediu conform HG nr. 1076/2004.
Motivele care au stat la baza luării deciziei sunt următoarele:
- planul respectă cerinţele legislaţiei privind protecţia mediului;
- din documentaţia depusă rezultă că planul are in vedere dezvoltarea spaţială durabilă şi echilibrata a arealului planului, prin utilizarea resurselor locale, in paralel cu protecţia, conservarea şi reabilitarea mediului natural afectat la implementarea obiectivelor;
- concluzia raportului de mediu - Planul Urbanistic Zonal nu are efecte negative ale factorilor de mediu.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului, la sediul APM Arad, Splaiul Mureş, FN, jud. Arad.