Școala Tehnică - Informații înscriere

 

Documente necesare pentru înscriere:

  • Scrisoare de motivație
  • Copie CI, certificat naștere, certificat căsătorie (dacă este cazul)
  • Diploma de bacalaureat / adeverința de absolvire
  • Foaie matricolă a celor 4 ani de liceu
  • Adeverință de la medicul de familie

 

Perioada examinare: 22 – 25 august, 2023

Examen scris: 22 august, 2023

 

Materii de examen: matematică, fizică, chimie

Bibliografie:

Matematică I. Operații cu numere reale a. Puteri b. Radicali c. Calcul algebric ÎI. Ecuații de gradul I, ÎI și III III. Funcții de gradul I și ÎI. Operații cu funcții. IV. Elemente de trigonometrie a. Funcțiile sin, coș, tg, ctg b. Formule trigonometrice fundamentale c. Ecuații trigonometrice V. Calcule cu procente VI. Sisteme de ecuații VII. Elemente de geometrie plana și în spatiu a. Calculul perimetrelor, ariilor, volumelor b. Corpuri geometrice și formule de calcul în corpuri geometrice c. Desfășurarea corpurilor geometrice.

Fizică I. Principiile mecanicii Newtoniene și tipuri de forte ÎI. Legea lui Newton III. Masa și greutate (Definiție. Formule de calcul) IV. Forte gravitaționale și accelerații gravitaționale (Definiție. Formule de calcul) V. Lucru mecanic. Putere mecanica. Energie mecanica. (Definiție. Formule de calcul) VI. Echilibrul corpurilor VII. Sistemul international de unități de măsură. Multipli și submultipli. VIII. Legea lui Ohm a. Condensatoare b. Rezistenta c. Electromagnetism. Câmpul magnetic d. Inducția electromagnetica IX. Transferul de căldură. Convecție. Radiație. X. Legea transformării izoterme, izocore, izobare. XI. Principiul I și ÎI al termodinamicii.

Chimie I. Simbolurile elementelor chimice ÎI. Valența elementelor III. Solide a. Cristaline b. Metalice c. Ionice d. Covalente e. Moleculare IV. Lichide a. Structura b. Soluții c. Concentrația molara V. Acizi și baze. Proprietăți VI. Gaze. Starea gazoasa. Transformări de baza. VII. Clasificarea substanțelor chimice VIII. Clasificarea reacțiilor chimice IX. Combustibili.

 

Evaluare profil psihologic / Interviu / Evaluare orală cunoștințe limba engleză: 23 – 24 august, 2023

Afișare rezultate: 25 august, 2023

Locație: Colegiul Tehnic Alexandru Roman, Aleșd (str. Ciocârliei, nr.4, cod poștal 415100, jud. Bihor)

Dacă ți-am stârnit curiozitatea și ai nevoie de informații suplimentare, contactează-ne la numărul de telefon 0758 016 284 sau pe grupul nostru de WhatsApp, scanând codul QR

Image
qr_scoala_tehnica.png