Holcim, investiție de peste 25 mil. euro pentru creșterea capacității de producție a fabricii de ciment din Câmpulung
 

Image
fabrica-holcim-campulung.jpg


București, 6 octombrie 2023 - Holcim România a realizat o investiție de peste 25 de mil. euro pentru creșterea cu aproximativ 20% a capacității de producție a fabricii de ciment din Câmpulung. Investiția vine la 15 ani după implementarea unui alt proiect major de retehnologizare a fabricii, în valoare de peste 100 mil. euro.
 

Image
cornel-banu_director-industrial-holcim-romania-si-republica-moldova.webp

 

 

„Holcim crede în capacitatea de dezvoltare a economiei românești, de aceea sunt realizate investiții mari și constante atât în capacitățile de producție existente, precum și în noi oportunități de business. În urma acestei noi investiții, putem spune că fabrica de ciment de la Câmpulung devine cea mai modernă fabrică de ciment din România, răspunzând cu responsabilitate nevoilor clienților noștri de a construi cu materiale de construcții performante. Totodată, continuăm să asigurăm locuri de muncă atractive și contribuim la dezvoltarea locală.”, a declarat Cornel Banu, Director Industrial Holcim România și Moldova.

 


Scopul investiției este acela de a adresa nevoia de ciment existentă pe piața de construcții din România, dar și de a consolida eforturile Holcim de a avea operațiuni durabile, eficientizând procesul logistic și diminuând volumul de emisii de CO2 provenite din transportul pe distanțe lungi a materialelor de construcții.


Dezvoltare și performanță în armonie cu comunitatea locală

Fabrica de ciment de la Câmpulung susține în mod direct, prin angajații săi, peste 200 de familii din zona câmpulungeană și, indirect, alte 200 de familii prin contractori și furnizori locali. Totodată este un nucleu important de dezvoltare a comunității locale din zona Câmpulung, prin intermediul proiectelor de responsabilitate socială susținute de-al lungul timpului. Iar fiecare investiție în fabrica de la Câmpulung reprezintă o sursă de mândrie și motivație pentru cei din localitățile din jurul fabricii.


Fabrica de ciment de la Câmpulung se află în topul operațiunilor Holcim la nivel global în ceea ce privește performanțele și tehnologiile implementate în proiectul Plants of Tomorrow dedicat automatizării, digitalizării și dezvoltării de operațiuni sustenabile. 


De altfel, de la preluarea activității în România (1997) și până la finalul anului 2022, Holcim a investit peste 900 mil. euro, transformând operațiunile în unele mai sustenabile și mai sigure pentru angajați.

 

Holcim, investment of over 25 million euros to increase the production capacity of the cement plant in Campulung
 

Image
fabrica-holcim-campulung.jpg

Bucharest, October 6, 2023 - Holcim Romania has made an investment of over 25 million euros to increase the production capacity of the cement plant in Campulung by approximately 20%. The investment comes 15 years after the implementation of another major project to renovate the plant, worth over 100 million euros.

 

Image
cornel-banu_director-industrial-holcim-romania-si-republica-moldova.webp

 

 

"Holcim believes in the development capacity of the Romanian economy, that's why large and constant investments are made both in the existing production capacities, as well as in new business opportunities. Following this new investment, we can say that the cement factory in Campulung is becoming the most modern cement plant in Romania, responding responsibly to the needs of our customers to build with high-performance construction materials. At the same time, we continue to provide attractive jobs and contribute to local development," said Cornel Banu, Industrial Director of Holcim Romania and Moldova.

 

 

The purpose of the investment is to address the existing need for cement on the construction market in Romania, but also to strengthen Holcim's efforts to have sustainable operations, streamlining the logistics process and reducing the volume of CO2 emissions from the long-distance transport of building materials constructions.

 

Development and performance in harmony with the local community

The cement plant from Campulung directly supports, through its employees, more than 200 families from the Campulung area, and indirectly another 200 families through local contractors and suppliers. At the same time, it is an important nucleus for the development of the local community in the Campulung area, through the social responsibility projects supported over time. And every investment in the plant located in Campulung is a source of pride and motivation for those from the localities around the plant.

 

Contribution to the local community development 

The cement plant from Campulung is at the top of Holcim operations globally in terms of performance and technologies implemented in the Plants of Tomorrow project, which is dedicated to automation, digitalization and the development of sustainable operations.


In fact, since taking over the activity in Romania (1997) and until the end of 2022, Holcim has invested over 900 million euros into transforming operations into more sustainable and safer ones for employees.