Desistare legala

Termeni si conditii


Exonerare de responsabilitate

 
1. Folosirea "Holcim" 

Companiile din Grupul LafargeHolcim sunt din punct de vedere legal entitati legale separate, de sine statatoare. Totusi, termenii " Holcim", "Grup", "Noi" sau "Noua" folositi in acest website vor face referire la Holcim in general sau, daca nu este explicit exprimat in alt mod, acolo unde nu se face identificarea vreunei companii anume din Grupul LafargeHolcim. 

2. Nu se ofera declaratii si garantii 

Considerand faptul ca Holcim a intreprins eforturi considerabile pentru a include informatii si link-uri exacte si de ultima ora, astfel de informatii si link-uri din acest website va sunt oferite ca "asa cum sunt si asa cum sunt disponibile".
Holcim nu face nici un fel de declaratii si nu garanteaza in nici un fel, expres sau implicit, incluzand dar nelimitat la declaratia cu privire la faptul ca Holcim are dreptul sa transfere proprietatea asupra informatiilor si ca nicio alta persoana nu are vreun drept asupra informatiiilor, neincalcarea vreunei obligatii, faptul ca informatiile se potrivesc folosirii intr-un scop anume, sau in legatura cu disponibilitatea, acuratetea, caracterul complet sau continutul acestui website. 


3. Exonerare de responsabilitate 

Holcim exclude orice responsabilitate personala pentru folosirea acestui website sau a oricarei pagini legate de aceasta si nu va fi tinuta responsabil in nici un mod, oricare ar fi acesta, pentru orice dauna directa, accesorie, speciala, indirecta, punitiva sau alte daune decurgand din accesarea de catre dumneavoastra, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest website sau orice alt website legat prin link cu acest website, sau orice alte erori sau omisiuni in continutul acestuia, incluzand, dar nelimitat la virusi, care va pot ataca calculatorul, sau orice pierdere de afaceri, profituri, date sau acces. Holcim poate schimba aceasta pagina oricand, fara avertizare, dar nu isi asuma responsabilitatea de a o actualiza. 

Toti utilizatorii sunt de acord ca orice acces sau folosire a acestei pagini si a oricarei pagini legata prin link cu aceasta din acest site si continutul acesteia se face pe propriul risc. 

4. Link-uri fata de website-uri sau pagini apartinand unor terte parti 

Holcim nu isi exprima nicio opinie si nu raspunde de continutul niciunui website al unui tert legat prin link din acest website sau prin care ati obtinut acces la acest website. Holcim nu face nici o declaratie oricare ar fi ea asupra oricarei pagini a unei terte parti si in mod expres isi declara lipsa de raspundere pentru orice astfel de informatie provenind de la o astfel de terta parte si folosirea ei. 

5. Oferta sau solicitare 

Investitorii nu trebuie sa se bazeze pe informatii oferite in aceasta pagina pentru decizii de investitii, astfel de informatii neconstituind o oferta sau solicitare pentru achizitia sau lichidarea, negocierea sau orice tranzactie de valori LafargeHolcim. 


2. Marca si drepturi de proprietate intelectuala

Holcim si sigla Holcim sunt marci ale Holcim IP Ltd, o companie a Grupului ​Lafarge​Holcim. Prin prezenta​,​
 nu se acorda licenta pentru niciunul din drepturile de proprietate intelectuala care apartin companiei Holcim. Daca nu este explicit mentionat in alt fel, reproducerea, retransmisia sau alta utilizare este autorizata numai pentru uz personal, cu conditia ca sursa sa fie confirmata si sa fie respectate toate legile ​privind​ dreptu​rile de ​proprietate intelectuala​. Orice alta folosire, de exemplu, dar nelimitandu-se, la cea comerciala sau politica, este strict interzisa. 

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 
NOTĂ DE INFORMARE SI CONSIMTAMANTUL PERSOANEI VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Holcim (Romania) S.A. ("Societatea") cu sediul in Calea Floreasca nr. 169A​, Cladirea B, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/399/2002, Cod Unic de Inregistrare 12253732, Cod de Identificare Fiscala RO12253732,a depus la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal notificarea inregistrata cu nr. 1374/09.07.2009 pentru scopul furnizarea de bunuri si servicii centralizarea datelor pe un server situat in ​G​ermania, in scopul centralizarii datelor intr-un sistem informatic in vederea reducerii costurilor si a unui mai bun management al acestora. Socieatatea ​prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin accesarea acestui website, cum ar ​​fi: numele si prenumele, sexul, data si locul nasterii, varsta, limba materna, cetatenia, semnatura, adresa (domiciliul sau resedinta), seria si numarul buletin/carte de identitate, serie pasaport, cod numeric personal, telefon/fax, e-mail, profesie, loc de munca, functi​e​, studii, situatie familiala, membrii de familie, sexul si varsta acestora.

Accesarea acestui website reprezinta acordul dumneavoastra de a furniza Societatii date cu caracter personal si acordul dumneavoastra ca Societatea sa prelucreze aceste date cu caracter personal.   ​
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de opozitie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Departamentul Juridic al Societatii. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.​

Informatii suplimentare pot fi obtinute la: Sediul central al Holcim Romania​


4. Link-uri fata de website-uri sau pagini apartinand unor terte parti

Holcim nu isi exprima nici o opinie si nu raspunde de continutul nici unui website al unui tert legat prin link din acest website sau prin care ati obtinut acces la acest website. Holcim nu face nici o declaratie oricare ar fi ea asupra oricarei pagini a unei terte parti si in mod expres isi declara lipsa de raspundere pentru orice astfel de informatie provenind de la o astfel de terta parte si folosirea ei.

5. Oferta sau solicitare  

Investitorii nu trebuie sa se bazeze pe informatii oferite in aceasta pagina pentru decizii de investitii astfel de informatii neconstituind o oferta sau solicitare pentru achizitia sau lichidarea, negocierea sau orice tranzactie de valori Holcim.

Copyright © 2016 Holcim (Romania) SA. Toate drepturile rezervate.