Sustenabilitate

Promisiunea noastră pentru sustenabilitate

Holcim România, prin strategia locală de sustenabilitate, susține angajamentul asumat la nivel de Grup de a deveni o companie NET ZERO și de a conduce tranziția către construcții cu emisii scăzute de carbon, promovând totodată o economie circulară, de la resurse alternative de materii prime si energie pentru procesele de producție, la reciclarea betonului.

În calitate de lider global în industria de construcții, Holcim are un rol esențial în abordarea crizei climatice. Prin angajamentul „Net Zero“, Grupul accelerează dezvoltarea construcțiilor verzi și susține tranziția către o lume care protejează viața planetei.

Image
sigla1_2.png

Pentru a susține acest angajament ambițios, Holcim a semnat parteneriatul cu „Inițiativa Obiective stabilite pe Baze Științifice“ (Science Based Targets Initiative - SBTi), care este bazat pe planuri de acțiune concrete și se reflectă în:

  • Obiective climatice ambițioase pentru 2030;
  • Dezvoltarea unei foi de parcurs pentru o perioadă ce transcende 2030;
  • Concentrarea eforturilor pe reducerea amprentei de CO2 a produselor, a energiei electrice consumate și a transportului.

Află mai multe

Holcim propune perspective noi pentru modul în care este construită lumea, pentru oameni și pentru planetă. Grupul aderă la dezideratul limitării încălzirii globale la 1,5°C, cu obiective stabilite pe baze științifice alături de:

50

țări

300

companii

40

sectoare

10

milioane angajați

Ariile prin care Grupul și-a propus să atingă obiectivul de accelerare a reducerii amprentei de CO2 , astfel încât aceasta să fie cu 21% mai mică decât valoarea asumată ca țintă în 2018, sunt:

ENERGIE

Scăderea cu 65% a amprentei CO2 din consumul de energie electrică.

TRANSPORT

Scăderea cu 20% a amprentei CO2 din transport

PRODUSE ȘI SOLUȚII

Diminuarea cu 20% a amprentei de CO2 prin dezvoltarea de produse și soluții mai verzi.

RECUPERARE

Dublarea cantității de deșeuri transformate în resurse alternative.

Pilonii pe care ne construim sustenabilitatea

Protejarea climei

Punem acțiunea climatică în inima strategiei noastre, pentru a construi un viitor cu NET ZERO emisii pentru oameni și planetă, contribuind la angajamentul „Net Zero Pledge“.

Economie circulară

Urmăm principiile economiei circulare „Redu. Reutilizează. Reciclează” pentru a construi mai mult cu mai puține resurse naturale și pentru a conserva ecosistemele. Reducem utilizarea de resurse naturale, prin reutilizarea deșeurilor ca resurse alternative de materii prime și energie, oferind totodată o soluție problemei deșeurilor generate de societatea umană.

Protejarea naturii

Optimizăm și prevenim utilizarea apei proaspete, diminuăm riscurile poluării sau epuizării ei, în special în zonele cu deficit de apă. Protejăm biodiversitatea.

Oameni și comunități

Ne dezvoltăm împreună cu oamenii și comunitatile din care facem parte, promovând drepturile omului și bunastarea tuturor.

 

MAI MULTE INFORMAȚII

Sisteme de management integrat

Holcim România, prin angajamentul său de a promova, menține și aplica o politică integrată de calitate, mediu, SSM și de achiziționare / utilizare responsabilă a materiilor prime, răspunde cerințelor standardelor de referință internaționale și nivelului de excelență aferent grupului internațional din care face parte.

Raportări și anunțuri publice de mediu

Oferim părților interesate informații de interes public privind mediul și performanța noastră în domeniul sustenabilității.

Povești de succes

Punem sustenabilitatea în centrul strategiei noastre, de aceea facem acțiuni concrete prin care să stimulăm tranziția la un mediu construit mai verde.