DYNAMax

Betoane de înaltă performanță

 
Descriere

DYNAMax este gama de betoane de înaltă performanță Holcim, perfect adaptata noilor tendințe de proiectare, provocărilor de mediu și cerințelor tehnice din industria construcțiilor.

DYNAMax răspunde unor standarde mult mai complexe față de cele adresate betoanelor uzuale, îndeplinește atât solicitări tehnice cât și economice, sprijinind realizarea de construcții sustenabile prin creșterea duratei de viață a acestora.

"Construim mai mult cu mai puțin" este principiul care a stat la baza dezvoltării gamei DYNAMax și care pune accent pe versatilitatea de proiectare, execuția unor structuri cu deschideri largi, secțiuni subțiri și, in mod special, pe reducerea necesarului de materiale fără a compromite performanța clădirii, cu impact pozitiv în reducerea amprentei de carbon.

DYNAMax este o alternativă la betonul convențional pentru proiectele structurale dificile, ceea ce face ca proiectarea generală a structurilor să fie mai eficientă și mai durabilă, inclusiv prin reducerea resurselor utilizate și asigurarea unor cicluri de viață prelungite.

 
 
Domenii de utilizare:

• Lucrări de artă: arce, poduri, pasaje, viaducte, tunele etc.;
• Construcții civile sau industriale de mare înălțime sau construcții cu solicitări ori cerințe deosebite (de exemplu: plăci curbe subțiri);
• Lucrări hidrotehnice în medii agresive, construcții nucleare;
• Construcții expuse la atac chimic agresiv (de exemplu: construcții agricole), unde acest beton poate avea rol de mediu inhibator în ceea ce privește creșterea și înmulțirea bacteriilor și apariția mucegaiului.

Aplicații:

• Elemente cu fețe aparente: densitatea ridicată asigură suprafețe extrem de rezistente, crește durata de viață și reduce costurile de întreținere a structurii portante.
• Structuri cu deschideri largi: rezistența ridicată la compresiune și rigiditatea ridicată permit o construcție din beton zvelta, cu deschideri mari.
• Stâlpi și grinzi: secțiunile transversale mai mici necesită mai puțin spațiu, mărind astfel suprafața utilizabilă.
• Planșee: grosime redusă care permite separarea structurii de susținere și a utilităților clădirii, accelerând astfel procesul de construcție și facilitând ajustările ulterioare.
• Nucleul clădirilor: grosime redusă a pereților

Beneficii:
111


Siguranța construcției
• Durabilitate mare/durată lungă de viață
• Rezistență mare la compresiune și întindere
• Modul de elasticitate mare
• Rezistență ridicată la abraziune
• Permeabilitate scăzută la apă și gaze
• Rezistență superioară la atac chimic
• Rezistență ridicată la îngheț–dezgheț, inclusiv în prezența agenților de dezghețare
• Rezistență la impact

3333


Protecția oamenilor și a mediului
• Realizarea de construcții sustenabile prin creșterea duratei de viață de la 50 de ani, la 100 de ani
• Rezistență la intemperii și seism
• Rezistență la explozii
• Inhibarea dezvoltării bacteriilor și a creșterii mucegaiului

2222


Flexibilitate
• Realizarea tuturor tipurilor de elemente structurale (stâlpi, grinzi, pereți, plăci etc.)
• Executarea lucrărilor arhitecturale complexe
• Executarea elementelor cu secțiuni subțiri sau structuri cu deschideri mari

444


Reducerea costurilor
• Reducerea duratei de construcție / ritm rapid de construcție datorită rezistențelor inițiale foarte mari
• Reducerea volumului de beton
• Deschideri mai mari (avantaj semnificativ la poduri prin reducerea costurilor cu pilonii și fundațiile aferente)

Recomandări

• În proiect se vor specifica clasa de rezistență, clasele de expunere și alte caracteristici ale betonului relevante pentru aplicație.
• Se va respecta Codul de Practica NE012-2 în ceea ce privește atât punerea în operă corectă a betonului cât și protejarea și tratarea lui, cel puțin în intervalele de timp specificate.
• Pentru asigurarea unei bune desfășurări a punerii în operă este necesar ca întreaga echipă din șantier (inclusiv șeful de șantier, managerul de proiect, managerul de calitate etc.) să fie informați despre caracteristicile acestui beton, înainte de turnare.
• Înainte de livrare trebuie să vă asigurați că totul este pregătit în șantier pentru a preveni întârzierile legate de staționarea autobetonierei încărcate
• Cofrajele trebuie să fie curate, fără defecte sau impurități. Se vor verifica atât gradul de absorbție și etanșeitatea cofrajelor, cât și prevederea ferestrelor pentru vibrare, aplicarea decofrantului, etc.
• Înainte de începerea livrării trebuie ca tot echipamentul necesar punerii în operă să se afle deja în șantier, la locul turnării.
• Temperatura exterioară în ziua turnării trebuie să se situeze în intervalul 5°C- 30°C.
• Este strict interzisă adăugarea de apă în beton.
• Se recomandă ca pomparea să se facă în ritm constant și cu o rată suficientă, pentru a nu se depăși intervalul de maxim 60 minute de la producerea betonului.
• În cazul fundațiilor, pereților, al stâlpilor și al grinzilor, betonul trebuie turnat în straturi orizontale într-un ritm care să asigure vibrarea acestora, pentru crearea unei legături corecte între straturi. Volumul turnat trebuie estimat cât mai corect posibil (cantitate minimă 3m3) iar lungimea tronsoanelor nu trebuie să depășească 6m la o turnare, pentru a preveni fisurarea pereților.
• Betoanele DYNAMax pot avea o vâscozitate foarte mare, chiar în cazul unei consistente S4-S5. Pentru a obține suprafețe netede, fără defecte, se recomandă folosirea echipamentelor de compactare adecvate fiecărui tip de element (lance vibratoare, grindă vibrantă, etc.).
• Pentru asigurarea durabilității stratului de acoperire se impune aplicarea protecției imediat după decofrare.

 
 

Mai multe detalii în broșură