Alte produse

 
Agregate

Agregatele constituie materia prima cu ponderea cea mai mare la realizarea betoanelor. In Romania sunt 3 statii Holcim, care produc si furnizeaza agregate.
Agregate

Filer

Filerul de calcar este un produs obtinut din macinarea fina a calcarului si contine un grad ridicat de carbonat de calciu (min. 90%).
Filer

Calcar

Calcarul este exploatat in cele 3 cariere de calcar pe care le detinem: Sandulesti (jud. Cluj), Subpiatra (jud. Bihor) si Mateias (jud. Arges).
Calcar

 
 

Contact

(021) 231 7708 - numar de informare generala, disponibil de luni pana vineri intre orele 08:30-17:30

Fise cu date de securitate

Intocmite conform Regulamentului (UE) Nr. 453/2010 de modificare a Regulamentului (CE) Nr.1907/2006 (REACH), respectiv conform Regulamentului (CE) Nr.1272/2008 (CLP)

FDS CIMENTURI GRI

FDS SAPABET

FDS BETON PROASPAT

FDS LIANTI HIDRAULICI SPECIALI TIP DOROPORT SI DOROSOL

FDS LIANTI HIDRAULICI SPECIALI TIP INERCEM SI DORODUR

FDS CLINCHER DE CIMENT PORTLAND

FDS PRAF DE CUPTOP DE LA FABRICAREA CLINCHERULUI

FDS FILER DE CALCAR

Anexa 1 - Scenarii de expunere