Holcim România dezvoltă proiectul „Photoelectric power plant with an installed capacity of 0.99 MWp in the HOLCIM ALEȘD location” - un parc fotovoltaic la fabrica de ciment din Aleșd, Bihor

 

Image
innovation-norway_grants-logo.png
Image
innovation-norway-logo.png

Holcim România dezvoltă, începând cu data de 1 Septembrie 2022, un parc fotovoltaic cu panouri bi-faciale, „Cea mai bună tehnologie disponibilă”, în cadrul proiectului „Photoelectric power plant with an installed capacity of 0.99 MWp in the HOLCIM ALEȘD location” (fabrica de ciment din Aleșd, Bihor), proiect cu numărul 2021/327429, co-finanțat în cadrul „Programului pentru energie în România”, prin Innovation Norway în calitate de operator de program. 

Obiectivul proiectului constă în implementarea unei centrale fotovoltaice cu o putere de aproximativ 0.999 MW în cadrul fabricii de ciment Holcim din localitatea Aleșd, județul Bihor, cu scopul producerii de energie electrică din surse regenerabile, reducând astfel necesarul de energie electrică din surse convenționale.
 

Principalele rezultate vizate de proiect fac referire la:

●    un sistem fotovoltaic cu o putere totală instalată de 0.999 MWe;
●    reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 383 tone CO2/an;
●    energie produsă din surse regenerabile, cantitate medie anuală de 1.254 MWh;
 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 357.400 de euro, iar proiectul este derulat în parteneriat cu International Development Norway AS (IDN) Norway – o organizație norvegiană cu peste 20 ani de experiență în proiecte internaționale pentru dezvoltarea de bune practici în domeniul eco-business. 
 

Punctele de lucru Holcim au fost optimizate prin instalarea celor mai performante tehnologii disponibile la nivel european pentru reducerea emisiilor de CO2. De altfel, fabrica de ciment Holcim din Aleșd deține deja de mai mulți ani și o instalație pentru recuperarea energiei termice reziduale și transformare a energiei recuperate în energie electrică, produsă fără consum de combustibil și fără emisii suplimentare față de procesul normal de producție. 
 

Pentru a contribui la atingerea acestui deziderat, Holcim România, prin strategia locală de sustenabilitate, susține angajamentul asumat la nivel de Grup de a deveni o companie cu NET ZERO emisii CO2 până în 2050 și de a conduce tranziția către construcții cu emisii scăzute de carbon.


„Programul pentru Energie în România” este un program al cărui obiectiv este de creare de „energie cu mai puține emisii de carbon și siguranță sporită a furnizării de energie”. Programul face parte din granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Granturile SEE și Norvegiene au ca obiectiv reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European (SEE) și consolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și statele beneficiare.


Proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului pentru energie în România".


EEA Grants: www.eeagrants.org
Norway Grants: www.norwaygrants.org

Check here the project page in English.