Ciment vrac

 
 
 
 

Ciment vrac

CEM I 52,5 R

CEM I 52,5 R este un ciment Portland cu rezistenta initiala mare. Principalii constituenti, conform SR EN 197-1:2011, sunt clincherul, intre 95 - 100% si componente auxiliare minore intre 0-5%.
CEM I 52,5 R

CEM I 42,5 R

CEM I 42,5 R este un ciment Portland cu rezistenta initiala mare. Principalii constituienti sunt: clincherul Portland (K) (95-100%) si componentii minori (0-5%).
CEM I 42,5 R

CEM II/A-LL 42,5 R

CEM II/A-LL 42,5 R este un ciment Portland cu calcar cu rezistenta initiala mare. Principalii constituenti, conform SR EN 197-1:2011, sunt clincherul, intre 80 - 94% si un adaos mixt in proportie de 6 - 20%.
CEM II/A-LL 42,5 R

CEM II/BM (S-LL) 32,5 R

CEM II/BM (S-LL) 32,5 R este un ciment Portland compozit cu rezistenta initiala mare. Principalii constituenti sunt: clincherul Portland (K) (65-79%) si un adaos mixt de zgura granulata de furnal (S) si calcar (L), toate insumand 21-35%.
CEM II/BM (S-LL) 32,5 R

CEM II/B-M (S-V) 42,5 N-LH

CEM II B-M (S-V) 42.5N-LH este un ciment Portland compozit cu rezistenta initiala uzuala si caldura de hidratare redusa. Principalii constituenti, conform SR EN 197-1:2011, sunt clincherul, intre 65 - 79% si un adaos mixt in proportie de 21 - 35%. 

CEM II B-M (S-V) 42,5 N-LH

CEM II/B-M (S-V) 32,5 R

CEM II/B-M (S-V) 32,5 R este ciment Portland compozit cu rezistenta initiala mare. Principalii constituenti, conform SR EN 197-1:2011, sunt clincher Portland (K) intre 65-79%, adaos de zgura de furnal (S) si cenusa (V), ambele insumand 21%-35%.

CEM II/B-M (S-V) 32,5 R

CERTIFICATE DE CONFORMITATE CENTRE DE EXPEDITIE CIMENT

 

Contact

(021) 231 7708 - numar de informare generala, disponibil de luni pana vineri intre orele 08:30-17:30

Fise cu date de securitate

Intocmite conform Regulamentului (UE) Nr. 453/2010 de modificare a Regulamentului (CE) Nr.1907/2006 (REACH), respectiv conform Regulamentului (CE) Nr.1272/2008 (CLP)

 

FDS CIMENTURI GRI

FDS BETON PROASPAT

FDS LIANTI HIDRAULICI SPECIALI TIP DOROPORT SI DOROSOL

FDS LIANTI HIDRAULICI SPECIALI TIP INERCEM SI DORODUR

FDS CLINCHER DE CIMENT PORTLAND

FDS PRAF DE CUPTOP DE LA FABRICAREA CLINCHERULUI

FDS FILER DE CALCAR

Anexa 1 - Scenarii de expunere