Management de mediu

Imbunãtãțirea continuã a performanței de mediu pentru toate locațiile şi activitațile noastre, prin:

  • Diminuarea impactului asupra schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor atmosferice şi prin implementarea soluțiilor pentru reducerea consumului de energie în toate etapele procesului de producție
  • Minimizarea consumului propriu de apã, prin colectarea apei pluviale, reutilizarea apelor uzate şi prin utilizarea responsabilã şi eficientã a surselor de apã
  • Protejarea solului, subsolului şi vegetatiei
  • Reabilitarea ecologicã a zonelor industriale exploatate sau dezafectate
  • Conservarea resurselor naturale neregenerabile prin:

    • optimizarea şi abordarea integratã a lucrarilor de exploatare a carierelor astfel încãt sã mentinem şi sã    pãstrãm biodiversitatea şi ecosistemele aferente atat în interiorul, cat şi în vecinatatea exploatãrilor de materii prime, pe toatã durata de viaţã a acestora
    • intensificarea co-procesarii deşeurilor în cadrul procesului de productiei a cimentului, pentru a maximiza gradul de substiturie a resurselor naturale cu materii prime şi combustibili alternativi.